波兰语「otrzymywać」的中文意思


波兰语
中文
汉语拼音
[shou dao]
[de chu]
[jie dao]
[jie dai]
[jie shou]
[shou dao]
[huo qu]
[zhao]
[zhuo]
[ying]
[huo qu]
[zhao]