波兰语「materia」的中文意思


波兰语
中文
汉语拼音
[shi]
[shi qing]
[shi xiang]
[shi xiang]
[wu]
[wu]
[tian se]
[liao]
[ben cao gang mu]
[cai liao]
[wu]
[wu zhi]
[wu zhi]